Utvikling

Ved hjelp av samarbeidet med ulike virksomheter kan forskning- og utviklingsarbeid føre til at man utvikler ny teknologi innen havbruk.

Her er det meget gode utviklingsmuligheter for området og det er lagt til rette for samarbeid med eksisterende industri i nærheten. Finansiering ved hjelp av offentlige omstillingsmidler legger grunnlaget for din forskning og utvikling av ny teknologi innen havbruk. Vikingbase AS kan også tilby deg et unikt samarbeid med våre samarbeidspartnere innenfor ulike bransjer.

Hva kan vi tilby for bedrifter innen utvikling?

Finansiering

Offentlige omstillingsmidler kan bidra til at bedriften får hjelp med finansiering av nye og eksisterende prosjekter. 

Samarbeid

Vi kan tilby samarbeid med virksomheter i nærheten og bistå med kontakt mellom din bedrift og anerkjente forskning- og utviklingsmiljø. 

Utvikling av ny teknologi

Ved hjelp av finansiering og samarbeid med andre bedrifter kan din bedrift være med på å utvikle ny teknologi.

Hvordan komme i gang?

1.

Ta kontakt med oss.

2.

Vi starter en dialog rundt ditt prosjekt og bedriftssituasjon.

3.

Så legger vi en plan. 

Kontakt oss for en hyggelig prat

Våre samarbeidspartnere