Vikingbase AS

– En base hvor visjoner blir realitet

Vikingbase AS kan tilby ei 52 000m² stor tomt på Kvithyll i Rissa med direkte adgang til sjøen. Området har allerede en etablert infrastruktur, og det er store muligheter for utbygging. 

Det er også meget gode muligheter for å utvide området ved hjelp av utfylling i sjøen. Da kan man oppnå et område som er 140 000m² stort. Det er gode dybdeforhold i sjøen, noe som utvider bruksområdet betraktelig. Dette er en sjelden mulighet og her kan vi tilby bedriftsetablerere et unikt tilbud.

Vikingbase AS kan tilby deg en unik tilgang til havet med tre ulike bruksområder:

Havbruk

Prosjekter mot havbruk

Eiendom

Utvikle enkelteiendommer på områder

Utvikling

Link mellom forskning, industri og næring