Vikingbase AS

– En base hvor visjoner blir realitet

Bedriftene rundt Vikingbase består av flere innovative selskaper innen fiskeri -og havbruk.

Vikingbase Smolt har blitt tildelt en konsesjon og skal bygge et postsmoltanlegg med en kapasitet på over 5000 tonn.

Nuas Technology har utviklet en ny hydrolyseteknologi for prosessering av restråstoff fra matindustrien. Teknologien er patentert globalt og det er bygget et pilotanlegg med industriell kapasitet, som nå er klar for kommersiell produksjon.

Vikingbase Havbruk tilbyr rådgivning og tjenester innen flere aktuelle områder.

Vikingbase AS har et ferdig regulert industriområder langs Trondheimsfjorden, hvor det er muligheter ulike typer næringsetableringer.

Ta gjerne kontakt med oss for en presentasjon av våre selskaper.

Vikingbase AS kan tilby deg en unik tilgang til havet med tre ulike bruksområder:

Smolt

Prosjekter mot havbruk

Eiendom

Utvikle enkelteiendommer på områder

Rådgivning

Link mellom forskning, industri og næring