NUAS Technology

Nuas Technology har utviklet en ny hydrolyseteknologi for produksjon av protein, bein og olje fra restråstoff. Teknolgien er patentert globalt og vil bli godkjent for humant konsum.

Et pilotanlegg i industriell skala, som er bygget og testet i samarbeid med Innovasjon Norge og flere forskningsprosjekter. Anlegget er nå testet på restråstoff fra laks og vi søker nå samarbeidspartnere for oppstart av kommersiell produksjon.

Les mer om Nuas Technology på www.brukfisken.no