Eiendom

Området er 52 000m² stort med direkte adgang til sjøen og unike muligheter for utbygging med allerede godt etablert infrastruktur.

Det er gode muligheter for å utvide området enda mer, ved hjelp av utfylling i sjøen. Man kan da oppnå et område som er 140 000m² stort. Det er også meget gode dybdeforhold i sjøen, noe som øker bruksområdet betraktelig.

Hva kan vi tilby for bedrifter innen eiendom?

Områdeutvikling

Området byr på gode muligheter for bedrifter som ønsker å satse på utvikling av ny teknologi og havbruk.

Investering i bygg

Vi kan gå sammen med din bedrift for å investere i nye bygg. På denne måten får vi langsiktig samarbeid og en strukturert utvikling av eiendommen.

Drift av infrastruktur

Området har allerede en godt etablert infrastruktur med vei, strømforsyning, internett via fiber, ferskvannstilgang og saltvannsinntak.

Hvordan komme i gang?

1.

Ta kontakt med oss.

2.

Vi starter en dialog rundt ditt prosjekt og bedriftssituasjon.

3.

Så legger vi en plan.

Kontakt oss for en hyggelig prat