Tjenester

Vikingbase Havbruk har en sammensatt kompetanse og kan tilby din bedrift administrative tjenester og rådgivning. Vi kan også være behjelpelig om du har behov for ekstra administrativ kapasitet.

Vi kan blant annet bidra med følgende:

Søknader om støtte fra virkemiddelapparatet

 • Innovasjon Norge
 • Skattefunn
 • Forskningsrådet
 • Enova

Etablering av selskap

 • Stiftelsesdokument
 • Vedtekter
 • Samordnet registrering
 • Koordinering mellom bank, eiere, og Brønnøysundregisteret
 • Bestilling av domene

Søknader til regulatoriske myndigheter i forbindelse med

 • Utslippstillatelse
 • Akvakultur konsesjoner
 • Bygg-søknader

Administrative oppgaver som

 • Fakturering
 • Arkivering
 • Administrativ ledelse
 • Utarbeidelse av kalkyler og økonomiske beregninger
 • Styrearbeid

Markedsføringsoppgaver som

 • Utarbeidelse av powerpoint presentasjoner
 • Oppsett og oppdatering av firmasider på Facebook og Linkedin
 • Skriving av tekster til annonser og brev
 • Svare på anbud fra kunder

Innkjøp/Logistikk

 • Gjennomføring av anskaffelser
 • Transportplanlegging
 • Lager administrasjon
 • Utarbeidelse av anbud