Smolt

Vikingbase Smolt AS har fått innvilget en konsesjon for et landbasert postsmoltanlegg med en biomasse på 5.150 tonn. Konsesjon gir oss muligheten for en fleksibel drift av et anlegg med 6,5 millioner postsmolt med snittvekt på 750 gram og 3,5 millioner smolt på inn til 80 gram.

Vikingbase Smolt ligger i næringsparken Vikingbase på Kvithylla i Indre Fosen Kommune. En næringspark med et areal på 100 mål. Gode strømforhold på utslippspunktet gir trolig også mulighet for en større produksjon.

Eiendommen har en god beliggenhet midt i produksjonsområde 6 og en time reiseavstand fra Trondheim. Vikingbase Smolt er en del av Salmon Group og nyter godt av de fordelen det gir.

Vi søker nå etter samarbeidspartnere og investorer for videre utvikling.

Hva kan vi tilby for bedrifter innen havbruk?

FOU

Forskning og utviklingsarbeid i samarbeid med blant annet NTNU, Sintef og videregående skoler.

Oppdrett

Dette området byr på unike muligheter for oppdrett av forskjellige marine arter.

Innovasjon

Det unike bruksområdet gir gode muligheter for bedriftsutvikling og innovasjon.

Hvordan komme i gang?

1.

Ta kontakt med oss.

2.

Vi starter en dialog rundt ditt prosjekt og bedriftssituasjon.

3.

Så legger vi en plan.

Kontakt oss for en hyggelig prat